Jste z Liberce? Vyzvedněte si objednané zboží v našem výdejním okénku! - Každý všední den po předchozí telefonické či e-mailové domluvě, těšíme se na Vás.

Jose Pijoan Dejiny umeni I-X

  • 1 z 3

Desetisvazkový kultovní soubor knih o výtvarném umění. Velmi pěkný stav, všech 10 svazků vhodných ke studiu i do knihovny. 


  • (1 ks) Skladem
    Můžeme doručit do: 8.3.2024
3 700 Kč
Kategorie: Výtvarné umění, architektura
Autor: Jose Pijoan
Obálka: Ano
Kompletni dilo: Ano
Nakladatelství: Odeon
Rok vydáni: 70.-80.leta 20. stol.
Vazba: Pevná
 

Toto rozsáhlé encyklopedické dílo čtenáře postupně seznámí s poklady světového umění. Opírá se o proslulé dějiny Josého Pijoana, které vyšly před téměř 70 lety. Čtenáři, milovníci umění, ocení bohatství obrazové dokumentace, na níž je dílo založeno. Vynikající barevné reprodukce představují jednotlivé kultury, epochy, umělecké proudy a osobnosti. Desetidílné Dějiny umění jsou určeny širokému okruhu zájemců o výtvarnou kulturu a kulturní historii.

První svazek zavede čtenáře do samých počátků výtvarné tvorby v hlubinách pravěku, za kulturou starého Egypta a Íránu, za uměním sumerským, akkadským, babylonským a asyrským i za památkami předkolumbovské Ameriky.

Druhý svazek Pijoanových Dějin umění je věnován antice. Jde o knihu tematicky ucelenou, a může tedy sloužit samostatně jako dobrá přehledná příručka dějin umění Řecka a Říma.

Obsahuje:
umění předhelénské, řecké archaické umění do perských válek a po per. válkách, řecké umění v době Periklově, řecké umění 4.st.,h
elénistické umění, etruské umění, římské umění v době svých počátků a za republiky, římské umění za Augusta a jeho nástupců, římské umění za Flaviovců a Antoninovců, římské umění provinční a vojenské, římské pozdní umění.

Třetí svazek Pijoanovy encyklopedie zahrnuje dlouhý časový úsek. sahající od prvních stolketí našeho letopočtu, v nichž se s rozpadek antického světa začalo uplatňovat ve výtvarné tvorbě nové myšlení a cítění, až po rozkvět románského slohu v Evropě a pozdní projevy umění byzantského.

Obsahuje:
raně křesťanské umění Z
ápadu, Sýrie, a Palestiny, koptské umění, zlatý a druhý zlatý věk byzantského umění, pravěké kořeny středověkého umění, germánské, ostrogótské, merovejské, vizigótské, asturské a mozarabské předrománské umění, anglo-irské předrománské umění a umění Vikingů, karolínské umění, románské umění ve Francii, Španělsku, Itálii, Německu, Anglii a Skandinávii.

Čtvrtý svazek je věnován umění obrovského teritoria, sahajícího od západní Evropy až po Dálný východ.

Obsahuje:
předgotická clunyjská a cistercká architektura, gotické umění ve Francii, gotické umění ve Španělsku, gotická architektura v Itálii, gotické umění ve Velké Británii a ve východním Středomoří, parthské a sásá
novské umění, islámské umění, starověké a klasické umění Indie, umění středověké Indie, umění jihovýchodní Asie, čínské umění, japonské dřevořezy.

Pátý svazek je vyhrazen počátkům a první fázi renesance, jednoho z nejvelkolepějších uměleckých hnutí v Evropě. Zrodila se v Itálii jako velký jednotný sloh, navázala na gotiku a vydala bohaté plody v architektuře, sochařství i malířství. S renesancí se otevírá v umění novověk; její rysy či vymoženosti si uchovaly platnost až do našeho století - ať už jde o nové pojetí prostoru a perspektivu, technologické objevy, vznik nových žánrů krajinomalby či portrétu nebo statut umělce jako individuálního tvůrce. V jednotlivých kapitolách se setkáte se jmény Cimabua, Giotta, Duccia, z mimoitalské oblasti Jana van Eycka, v dalších s velkými představiteli raně renesančního umění, jakými byli např. Donatello, Pasaccio, Fra Angelico, Botticelli… Řadu uzavírá mnohostranná, vrcholná renesanční osobnost Leonarda da Vinci.

Šestý svazek je věnován 16. století, období, kdy v Itálii vydala své nejcennější plody renesance, kdy se s šířením jejich myšlenek otevřela nová kapitola dějin umění i v ostatní Evropě a kdy se jako její závěrečná fáze zrodil manýrismus. Jen vzácně se v historii rozvinula v poměrně krátkém časovém úseku tak obecná a přitom soustředěná tvůrčí aktivita a k vrcholům umění se vzepjal tak velký počet geniálních osobností.

Obsahuje:
malířství střední Itálie v 16.st., manýrismus, italské sochařství 16.st. Michelangelo, italská architektura 16.st., benátské malířství, Tizian, renesance ve Španělsku, El Greco, renesance ve Francii, nizozemské malířství 16.st., renesance ve střední Evropě, Albrecht Dürer, Lucas Cranach.

Sedmým dílem dospívá Pijoanova encyklopedie k 17. století, jemuž dal charakteristickou podobu další velký sloh - barok.

Obsahuje:
barokní umění v Itálii, Caravaggio a jeho následovníci, barokní umění ve Španělsku, Velázquez, století Ludvíka XIV., barokní umění v Belgii a Holandsku, Rubens, Rembrandt, Vermeer van Delft, barokní umě
ní v Anglii, střední Evropě a Rusku.

Osmý díl představuje 18. a 19. století, bohatě členěné období sahající od rokoka po poimpresionistické malířství. V Evropě umění vstoupilo do moderní doby, uvolnila se pouta nejrůznějších konvencí, rozšířily možnosti reagovat na soudobé proměny. V 18. stol. zaujal malíře každodenní svět lidí i věcí; klasicista David a romantikové Géricault a Delacroix ztvárnili velké události doby; Courbetův, Milletův a Daumierův realismus zobrazil obyčejného člověka a jeho prostředí. Rozvíjela se krajinářská malba, impresionismus; van Gogh odkryl výrazové možnosti barvy, Cézanne její kompoziční možnosti. Výklad o hlavních proudech výtvarného umění v Evropě doplňuje zajímavá stať o koloniální architektuře Latinské Ameriky. Značná pozornost je věnována francouzskému malířství 19. stol., samostatné studie F. Goyovi a E. Manetovi.

V devátém díle máme možnost sledovat revoluční proměny, k nimž docházelo v architektuře v souvislosti s rozvojem průmyslové civilizace, a složitý vývoj, jenž probíhal v umění, především v malířství, zhruba od poslední dekády 19. věku po dvacátá léta. I ten vyznačily četné četné zvraty ve výtvarném myšlení a senzibilitě, objevy v oblasti formy a nekonvenční, osobité reakce na závažné společenskohistorické skutečnosti.

Obsahuje:
symbolismus a skupina Nabis, architektura a průmyslová revoluce, secese, fauvismus, kubismus, futurismus a italské malířství, naivní umění, pařížská škola, geometrická abstrakce, expresionismus, dada neboli smysl negace.

Desátý díl Pijoanovy encyklopedie uzavírá panoráma dějin umění od jeho počátků až po naše časy a v osmi samostatných, více méně nezávislých kapitolách z pera příslušných odborníků dovádí výklad až do šedesátých let našeho věku.

Obsahuje:
Surrealismus, sochařství 20. století, francouzskou abstraktní malbu po druhé svě
tové válce, abstraktní expresionismus, pop-art, architekturu 20. století, kinetické umění a op-art, průmyslový design.

/zdroj textu: databaze knih/

 

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: